accessibility.sr-only.opening-hours-term

Heute

geschlossen

Öffnungszeiten

Museum

 • openinghours.days.long.monday geschlossen

 • openinghours.days.long.tuesday Geöffnet bis openinghours.days.long.sunday openinghours.openfromto.long

Café du Château

 • openinghours.days.long.monday geschlossen

 • openinghours.days.long.tuesday Geöffnet bis openinghours.days.long.sunday openinghours.openfromto.long

Besondere Öffnungszeiten

 • Heiliger Abend 24.12.2023 openinghours.openfromto.long

 • Weihnachten 25.12.2023 geschlossen

 • Stephanstag 26.12.2023 openinghours.openfromto.long

 • Silvester-Abend 31.12.2023 openinghours.openfromto.long

 • Neujahr 01.01.2024 geschlossen

 • Berchtoldstag 02.01.2024 openinghours.openfromto.long

 • Karfreitag 29.03.2024 openinghours.openfromto.long

 • Ostern 31.03.2024 openinghours.openfromto.long

 • Ostermontag 01.04.2024 openinghours.openfromto.long

 • Tag der Arbeit 01.05.2024 openinghours.openfromto.long

 • Auffahrt 09.05.2024 openinghours.openfromto.long

 • Pfingsten 19.05.2024 openinghours.openfromto.long

 • Pfingstmontag 20.05.2024 openinghours.openfromto.long

 • Nationalfeiertag 01.08.2024 openinghours.openfromto.long

accessibility.openinghours.special_opening_hours.link

Alle anzeigen

Heute

geschlossen

Öffnungszeiten

Museum

 • openinghours.days.long.monday geschlossen

 • openinghours.days.long.tuesday Geöffnet bis openinghours.days.long.sunday openinghours.openfromto.long

Café du Château

 • openinghours.days.long.monday geschlossen

 • openinghours.days.long.tuesday Geöffnet bis openinghours.days.long.sunday openinghours.openfromto.long

Besondere Öffnungszeiten

 • Heiliger Abend 24.12.2023 openinghours.openfromto.long

 • Weihnachten 25.12.2023 geschlossen

 • Stephanstag 26.12.2023 openinghours.openfromto.long

 • Silvester-Abend 31.12.2023 openinghours.openfromto.long

 • Neujahr 01.01.2024 geschlossen

 • Berchtoldstag 02.01.2024 openinghours.openfromto.long

 • Karfreitag 29.03.2024 openinghours.openfromto.long

 • Ostern 31.03.2024 openinghours.openfromto.long

 • Ostermontag 01.04.2024 openinghours.openfromto.long

 • Tag der Arbeit 01.05.2024 openinghours.openfromto.long

 • Auffahrt 09.05.2024 openinghours.openfromto.long

 • Pfingsten 19.05.2024 openinghours.openfromto.long

 • Pfingstmontag 20.05.2024 openinghours.openfromto.long

 • Nationalfeiertag 01.08.2024 openinghours.openfromto.long

accessibility.openinghours.special_opening_hours.link

Alle anzeigen

accessibility.sr-only.search-results

Archiv